ระบบควบคุมและบริหารเงินงบประมาณ
กองคลัง กรมสุขภาพจิต
web site : www.dmh.go.th
   
  
  
  ผู้พัฒนา :
  บริษัท ออคชั่น เทรด จำกัด (AuctionTrade Co., Ltd.)
  web site : www.auctiontrade.co.th
  email : info@auctiontrade.co.th
การใช้งานระบบคุณจำเป็นที่จะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนทุกครั้ง
  
  ลงชื่อเข้าใช้
ชื่อผู้ใช้ :
  
รหัสผ่าน :
 
  สถานะระบบ : ปกติ
  ประวัติการเข้าใช้งานระบบ
  คู่มือการใช้งานระบบ
  เวอร์ชั่น 1.0.0.test